Szanowni Klienci, Partnerzy handlowi i Współpracownicy

Już ponad 20-lat temu WESTRAND INTERNATIONAL S.A.S. wynalazł i z powodzeniem wprowadził na rynek światowy serię specjalnych reagentów chemicznych zdolnych wiązać różnorodne substancje złowonne w wielu branżach przemysłu oraz usług. Stosowane dotychczas reagenty pochodzą z pierwszej serii opatentowanych związków chemicznych opracowanych wspólnie z naszym partnerem naukowym z Nicei i Miluzy we Francji. Reagenty te były oparte na złożonej kombinacji wybranych związków karbonylowych.  Wtedy to był przełom, neutralizatory nie były dotychczas znane, pretendenci nie obronili się, a w przemyśle stosowano substancje maskujące.

Po raz drugi zmieniamy biznes neutralizacji niepożądanych składników powietrza na świecie, oferując Państwu przełomowe rozwiązanie zarówno pod względem skuteczności jak i sposobu użycia.

Dzisiaj wprowadzamy na rynek nowe rozwiązanie, które:

– Znacznie przyśpieszy szybkość reakcji chemicznych, oraz rozszerzy grupę związków, które będą podlegać tym reakcjom.
– Obniży ilości zużywanego preparatu, obniżając jednocześnie koszty neutralizacji.
– Zwiększy zadowolenie użytkowników i lokalnych mieszkańców.

Nasz nowy sekret podlega ochronie patentowej:

Patent n° WO 2010 / 146258 A2 – z dn. 23/12/2010

Nowe rozwiązanie jest oryginalną kombinacja aldehydu acetylenowego i wybranych ketonów, w pełnej zgodności z wymogami przepisów REACH i pozostałych regulacji UE. Po serii badań bezpieczeństwa i testów aplikacyjnych mamy przyjemność nowy preparat oznaczony skrótem w nazwie literą „P”. Wszystkie nasze produkty będą wzmocnione nowym opatentowanym składnikiem. Wartością dodaną opatentowanego związku jest m.in. wyraźny synergizm reakcji z pozostałymi składnikami aktywnymi mieszanin AIRHITONE i INHITONE. Zwiększa to siłę neutralizacyjną dotychczasowych preparatów.

Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i zaufanie jakim obdarzyliście Państwo nasza firmę i nasze rozwiązania. Zobowiązujemy się dalej dokładać starań w celu polepszania efektywności naszej technologii.

Łączę wyrazy szacunku

mgr inż. Marek Szatkowski