Neutralizatory rozpuszczalne w wodzie

Oferujemy Państwu najnowocześniejsze metody usuwania odorów. W naszej pracy wykorzystujemy preparaty neutralizujące rozpuszczalne w wodzie oraz preparaty do suchej dezodoryzacji. Neutralizator rozpuszczalny w wodzie może występować jako środek do zamgławiania mokrego, oprysku powierzchni, neutralizacji i higienizacji osadów ściekowych bądź dezodoryzacji ścieków bytowych, przemysłowych i gnojowicy. Wśród wykorzystywanych przez nas preparatów do suchej neutralizacji wyróżniamy środki ciekłe, które przynoszą imponujące pod względem szybkości działania rezultaty, oraz środki solubilizujące, które zwiększają rozpuszczalność substancji. Wszystkie nasze preparaty do neutralizacji są niezwykle skuteczne, a dodatkowo nietoksyczne. Posiadają pozytywne wyniki testów z zakresu bezpieczeństwa stosowania, biodegradacji, ekotoksyczności i fitotoksyczności, braku szkodliwości dla oczu oraz skóry.

Lista podstawowych preparatów neutralizujących rozpuszczalnych w wodzie

Do zamgławiania mokrego

AIRHITONE AP5 P
AIRHITONE FLR P
AIRHITONE A4S2 P
AIRHITONE A2S2 P
AIRHITONE NV P
AIRHITONE MF5 P

Do oprysku powierzchni

AIRHITONE SD P
AIRHITONE SD+ P
AIRHITONE SD/NV P

Do neutralizacji ścieków bytowych, przemysłowych i gnojowicy

INHITONE P1 P
INHITONE OD P
INHITONE WRD P

Do neutralizacji i higienizacji osadów ściekowych

INHITONE B

Zalety: niski koszt wyposażenia technicznego, dodatkowo redukcja zapylenia.

Wady: wysoki koszt eksploatacji, wrażliwość na warunki atmosferyczne

Lista podstawowych preparatów do suchej neutralizacji– nie rozpuszczalne w wodzie

Preparaty ciekłe, szybko parujące

AIRHITONE AP5 P VS
AIRHITONE FLR P VS
AIRHITONE A4S2 P VS
AIRHITONE A2S2 P VS
AIRHITONE NV P VS
AIRHITONE MF5 P VS

Preparaty solubilizujące

AIRHITONE IDRAGEL DOW SUBLIM

Płytka formatu A4, żel, wersja zimowa, wolno solubilizujący

AIRHITONE IDRAGEL DOW 6P

Płytka formatu A4, żel, wersja letnia, wolno solubilizujący

AIRHITONE NVG P

Biały żel na wagę, szybko sublimujący, odparowuje w całości

AIRHITONE IDRAGEL stripe

Plaster żelowy samoprzylepny

SANIGRAIN

Bordowy granulat sublimujący

Posypywanie odpadów złowonnych

Zalety: odporny na warunki atmosferyczne, nie zamarza, niskie koszty eksploatacyjne. Znikome koszty konserwacyjne, bezawaryjne. Dużo wyższa skuteczność wiązań chemicznych i krótszy czas reakcji z powodu wyeliminowania wody.

Wady: Wysokie koszty sprzętowe.

Preparaty oznaczone symbolem –P- są chronione patentem europejskim oraz wzbogacone są o dodatki przyśpieszające reakcje chemiczne podobne do nowej generacji katalizatorów organicznych.

Nasze preparaty wymuszają reakcje chemiczne z odorami tworząc nowe nieszkodliwe produkty które nie maja zapachu. Potrafimy to udowodnić stosownymi badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratoria badawcze.