Prawa Autorskie

Właściciel praw autorskich

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do tekstów, obrazów, zdjęć i innych materiałów zawartych na stronach www.westrand.pl, www.westrand.com.pl, www.dezodoryzacja.pl, należą do Westrand M. Szatkowski Sp. J (dalej Westrand) w Warszawie. Wszystkie znaki towarowe nie należące do Westrand zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść stron firmy Westrand wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 

Prawa autorskie stron trzecich

Strony wskazywane w linkach, nie będące własnością Westrand, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Ochronie podlegają również materiały umieszczane na stronach Westrand, do których prawa nie należą do Westrand, ale na których publikację Westrand uzyskał zgodę ich właścicieli. Materiały takie oznaczone są najczęściej podpisem: „źródło:…” lub w inny równoważny sposób. Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich, niezależnie od zgody Westrand.
 

Zakaz wykorzystywania materiałów

Czynności kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania (elektronicznie lub w inny sposób), a także powielania, wykorzystywania i dystrybucji zawartych na stronach firmy Westrand materiałów dozwolone są wyłącznie za pisemną zgodą właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą do Westrand jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: „Źródło: Westrand” lub innym równoważnym, jeśli zaś publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony www.westrand.pl. Wymaga to jednak każdorazowej pisemnej zgody Westrand.
 

Linki do witryn Westrand

Dozwolone jest, bez konieczności występowania o zgodę tworzenie odnośników w postaci hiperłączy (linków) do stron Westrand lub ich podstron i umieszczanie ich na innych stronach internetowych w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do pochodzenia tych linków i strony na którą wskazują. Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na strony Westrand lub ich podstron, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię Westrand, bądź inne chronione prawem dobra Westrand, lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Odnośnik do Westrand nie może stanowić przeważającej lub głównej części strony, na której został umieszczony. Po przejściu na stronę Westrand, w polu adresowym przeglądarki użytkownika, musi widnieć adres url należący do Westrand, a stosowanie środków technicznych mających na celu ukrycie tego adresu jest zabronione. Zabronione jest również przekierowywanie na strony Westrand w sposób podstępny, automatyczny (tj. następujący bez kliknięcia użytkownika na odnośnik), czy w inny sposób kierujący na strony Westrand, osób, które tego nie oczekują. Westrand zastrzega sobie prawo odwołania zgody na umieszczenie odnośnika do stron Westrand w każdej chwili, bez konieczności podania przyczyny.
 

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje prezentowane na stronach Westrand służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez Westrand za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy. Ze względu na możliwość wystąpienia przekłamań lub zdezaktualizowania się informacji, Westrand nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność. Użytkownicy korzystają z tych informacji wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.