Dezodoryzacja - usuwanie zapachów i odorów​

Jesteśmy dostawcą unikalnej technologii, która pozwala na usuwanie zapachów oraz wszelkiego typu substancji toksycznych znajdujących się w gazach odlotowych.

Ścieki

Odpady

Branże przemysłowe

Oczyszczanie

Neutralizacja, a nie maskowanie nieprzyjemnych zapachów...

Nasze cząsteczki w połączeniu z licznymi związkami siarki (np. merkaptanami), węglowodorami i związkami azotu amoniakiem/aminami prowadzą do nowych kombinacji produktów reakcji które stają się neutralne zapachowo i obojętne toksykologicznie .

Produkty WESTRAND są nietoksyczne...

Nasze produkty nie mają charakteru toksycznego i są poddawane wielu oficjalnym badaniom (biodegradacja, nietoksyczność dla oczu, nietoksyczność skórna, dopuszczenie przez medycynę pracy, ekotoksyczność, fitotoksyczność, wdychanie przez komórki ludzkie…).

Ponadto mamy do dyspozycji wiele testów wydajności...

Usuwanie odorów – najnowsza metoda dla Twojej firmy

Gwarantujemy ochronę dróg oddechowych pracowników i poprawę samopoczucia personelu technicznego oraz lokalnych mieszkańców.

Opracowaną metodę wyróżnia to, że naszym Klientom dostarczamy dowody, a nie obietnice. Dysponujemy licznymi badaniami skuteczności, referencjami oraz badaniami bezpieczeństwa toksykologicznego m.in. z DARTSCH SCIENTIFIC z Niemiec.

Praca systemu dezodoryzacyjnego wykonywana jest automatycznie, często z wykorzystaniem czujników gazowych (NH3, H2S, LZO) i stacji meteorologicznej. Nasze systemy są kompatybilne z oprogramowaniem sterująco-zarządzającym typu SCADA. System pracuje w pełni automatycznie i może być zdalnie sterowany.

Wypożyczamy instalacje do testów i badań porównawczych z innymi alternatywnymi rozwiązaniami – teraz możesz sam wypróbować, czy oferowana metoda na usuwanie zapachów rzeczywiście okaże się najlepsza dla Twojej firmy!

Najwyższa skuteczność – usuwanie odorów nawet w najtrudniejszych warunkach

Wysoką skuteczność uzyskujemy na drodze reakcji chemicznej (głównie reakcje addycji, szczególnie istotne przy związkach mało reaktywnych tradycyjnymi metodami utleniania) preparatów ze złowonnymi lub szkodliwymi substancjami, powstają nowe obojętne zapachowo związki chemiczne i znacznie mniej toksyczne niż ich substraty. W przypadku związków opornych, gdy standardowe preparaty nie radzą sobie w sposób satysfakcjonujący, pobieramy próbki i opracowujemy indywidualną recepturę dopasowaną do potrzeb Klienta.

W przypadku odorów ujętych w zorganizowaną emisję redukcję odorów możemy sprowadzić do poziomu 0-4 ou/m³. W przestrzeniach otwartych niezbędne są testy w celu opracowania optymalnej metodyki działań.

Szerokie zastosowanie

Różnorodny skład preparatów AIRHITONE, INHITONE oraz FILMHITONE gwarantuje ich dużą skuteczność w różnych zastosowaniach.

Nasza opatentowana metoda znajduje zastosowanie w najtrudniejszych miejscach, w których usuwanie zapachów bywa utrudnione, ze względu na ich specyfikę lub bardzo wysoką intensywność.

Preparaty idealnie sprawdzą się m.in. do dezodoryzacji:

  • oczyszczalni ścieków,
  • wysypisk śmieci,
  • zakładów utylizacyjnych,
  • kompostowni,
  • zakładów przemysłowych,
  • kominów,
  • pojazdów specjalnych.

Oferowane preparaty do usuwania odorów zapewniają również niskie koszty eksploatacyjne – dzięki minimalnemu zużyciu substancji aktywnych.

Gwarancja bezpieczeństwa.

Nasza unikalna technologia dezodoryzacji spełnia wymagania BAT 20, BAT 21, co potwierdzone jest raportem zgodności wydanym przez Instytut Badań Oddziaływań na Środowisko STERNE ENVIRONNMENT z Francji. Dostarczane urządzenia posiadają pozytywną ocenę bezpieczeństwa TUV Rheinland oraz atest Zakładu Innowacji Technicznych INOVA.

Poza skutecznością kluczową zaletą technologii jest to, że nie generuje wtórnej emisji w postaci szkodliwych bioaerozoli ani wolnych rodników, dlatego jest bardziej przyjazna dla środowiska od wielu tradycyjnych technologii.