Historia firmy

Firma WESTRAND powstała w 1993 roku w Altkirch w Alzacji, Francja. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nowatorskiemu podejściu do rozwiązywania problemów odorowych naszych klientów staliśmy się najpopularniejszym dostawcą systemów antyodorowych w Europie.

Główne atuty naszej grupy to grono doświadczonych specjalistów, oraz imponujące zaplecze naukowo-badawcze, a w tym unikalna baza danych o substancjach uciążliwych zapachowo. Dzięki temu możemy projektować receptury preparatów antyodorowych precyzyjnie do potrzeb indywidualnych użytkowników. Mimo bogatego technicznego zaplecza podstawowym narzędziem w naszej pracy jest wciąż własny nos.

W dużej mierze nasz rozwój opieramy na ścisłej współpracy z liczącymi się ośrodkami naukowymi w Lyonie i Bostonie. Wszystko to pozwoliło nam na wykonanie tysięcy testów i analiz. Wynikiem tych starań było opracowanie nowych, zaawansowanych materiałów chemicznych zdolnych do wiązania się ze złowonnymi gazami w sposób całkowicie bezpieczny dla człowieka i przyjazny dla środowiska.

Co roku wprowadzamy nowe reaktywne preparaty i opracowujemy nowatorskie sposoby ich użycia. Nasze unikalne rozwiązania są chronione patentami na całym świecie. Jakkolwiek nasza metoda wydawałaby się podobna do innych, to jej cechą charakterystyczną jest chemiczna dezaktywacja własności zapachowych cząsteczek odoroczynnych. Nie jest to więc ani maskowanie, ani emulgowanie zapachów innymi środkami chemicznymi. Potrafimy udowodnić skuteczność naszych preparatów oraz potrafimy opisać wiele zachodzących tu reakcje chemicznych. Tak przeprowadzona dezodoryzacja jest nieodwracalna, a produkty reakcji ulegają biodegradacji.

Preparaty nasze są opracowane dla wielu różnych, niezwiązanych ze sobą sektorów produkcji przemysłowej. Obecny stan opanowania zagadnienia pozwala nam projektować środki dezodoryzujące nawet dla bardzo nietypowych przypadków, uwzględniając przy tym warunki produkcyjne, lokalizację przedsiębiorstwa, ukształtowanie terenu oraz warunki meteorologiczne. Z tego powodu mówimy, że zajmujemy się INŻYNIERIĄ DEZODORYZACJI. Wyznaczamy standardy i opracowujemy metody, które są dalej wskazówką do działania dla innych firm.