Historia firmy

Firma WESTRAND powstała w 1993 roku we Francji, w  Altkirch, w Alzacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nowatorskiemu podejściu do rozwiązywania problemów odorowych naszych klientów staliśmy się najpopularniejszym dostawcą systemów antyodorowych w Europie.

Główne atuty naszej grupy to grono doświadczonych specjalistów, oraz imponujące zaplecze naukowo-badawcze, a w tym unikalna baza danych o substancjach uciążliwych zapachowo. Dzięki temu możemy projektować receptury preparatów antyodorowych precyzyjnie do potrzeb indywidualnych użytkowników. 

W dużej mierze nasz rozwój opieramy na ścisłej współpracy z liczącymi się ośrodkami naukowymi w Lyonie i Bostonie. Wszystko to pozwoliło nam na wykonanie tysięcy testów i analiz, dzięki którym zrozumieliśmy mechanizmy reakcji chemicznych, które dzisiaj wykorzystujemy do opracowywania nowych i zaawansowanych mieszanin neutralizujących. Ich atutem jest zdolność do wiązania chemicznego licznych związków o właściwościach zapachowo czynnych, w sposób całkowicie bezpieczny dla człowieka i przyjazny dla środowiska. 

Co roku wprowadzamy nowe reaktywne preparaty i opracowujemy nowatorskie sposoby ich użycia. Nasze unikalne rozwiązania są chronione patentami na całym świecie. Jakkolwiek nasza metoda wydawałaby się podobna do innych, to jej cechą charakterystyczną jest chemiczna dezaktywacja własności zapachowych cząsteczek odoroczynnychpoprzez ich rozbudowę i zmianę ich reaktywności. Nie jest to więc ani maskowanie, ani emulgowanie zapachów innymi środkami chemicznymi. Potrafimy udowodnić skuteczność naszych preparatów oraz potrafimy opisać wiele zachodzących tu reakcji chemicznych. Tak przeprowadzona neutralizacja jest nieodwracalna, a produkty reakcji ulegają biodegradacji.

Nasze preparaty są opracowane dla wielu różnych, niezwiązanych ze sobą sektorów produkcji przemysłowej. Obecny stan opanowania zagadnienia pozwala nam projektować środki neutralizujące nawet dla bardzo nietypowych przypadków, uwzględniając przy tym warunki produkcyjne, lokalizację przedsiębiorstwa, ukształtowanie terenu oraz warunki meteorologiczne.  Wyznaczamy standardy i opracowujemy metody, które są dalej wskazówką do działania dla innych firm.