Ekspertyzy

BIODEGRADACJA:

Cel badania:
Określenie biodegradacji preparatu AIRHITONE/INHITONE w warunkach szczególnych w środowisku płynnym, mineralnym z zaszczepioną florą bakteryjną pochodzącą z wody odpadowej. Metoda bazuje na produkcji CO2
 
Metoda: 
Norma Francuska Homologowana T90 306 – NF ISO 9439
 
Czas trwania:
 28 dni
 
Wyniki: 
Wytwarzanie CO2: 61,7%
 
Dyskusje i wnioski:
Łatwa biodegradacja występuje kiedy poziom wytwarzania CO2 jest wyższy niż 60% CO2 teoretycznego,  co odnosi się do grupy preparatów AIRHITONE/INHITONE.

NIETOKSYCZNOŚĆ SKÓRNA:

Cel badania:
Określenie wskaźnika podrażnień pierwotnych skóry roztworem BIOZONE (= AIRHITONE/INHITONE) z preparatem 100%, przez bezpośrednie zastosowanie na nacięty naskórek królików albinosów rasy Nowozelandzkiej.

Metoda:
Norma AFNOR NFT 03-263 i zarządzenie z Dziennika Ustaw Republiki Francuskiej z dnia 21 luty 1982.

Czas trwania:
3 dni.

Wyniki:
Wskaźnik podrażnień pierwotnych skóry: IPC = 0,5

Dyskusje i wnioski:
Produkt jest sklasyfikowany według swojego IPC (od 0 do 8), od niedrażniącego do bardzo drażniącego. Preparat BIOZONE jest nie drażniący dla skóry, bo według klasyfikacji AFNOR (stowarzyszenie francuskie normalizacji) jeśli IPC wynosi od 0 do 0,5 produkt jest niedrażniący.

NIETOKSYCZNOŚĆ OCZU:

Cel badania:
Określenie wskaźnika podrażnień pierwotnych oczu roztworem BIOZONE (=AIRHITONE/INHITONE) z preparatem 100% przez wkraplanie do oczu królików albinosów rasy Nowozelandzkiej.

Metoda:
Norma AFNOR NFT 03-264 i zarządzenie z Dziennika Ustaw Republiki Francuskiej z dnia 21 września 1984.

Czas trwania:
8 dni.

Wyniki:
Wskaźnik podrażnień indywidualnych oczu: IOI = 2 dzień 1 + 1godz.

Dyskusje i wnioski:
Produkt jest sklasyfikowany według swojego IOI (od 0 do 50), od niedrażniącego do bardzo drażniącego. Maksymalny wskaźnik od 0 do 5 przez dzień 1 i 2 wskazuje że preparat jest niedrażniący dla oczu, co jest co odnosi się roztworu BIOZONE.

ZGODA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY

Zgoda Instytutu Medycyny Pracy na stosowanie preparatu AIRHITONE w pomieszczeniach zamkniętych i w obecności pracowników.

Preparat wykazuje bardzo małe ryzyko niebezpieczeństwa, jeśli jest wdychany, wielkość cząsteczek rozpylonych w powietrzu ma średnicę za dużą aby przedostać się przez skrzela, a w konsekwencji do krwi.

Podatność na preparat u osobnika zdrowego jest bardzo słaba, żadne problemy nie zostały zasygnalizowane przez producentów surowców.

FITOTOKSYCZNOŚĆ

Cel badania:
Określenie efektów preparatu INHITONE P1 (mieszanie z cieczami) i preparatu AIRHITONE SD (oprysk powierzchni) na kiełkowanie i rozwój zarodków kukurydzy.

Metoda:
Metoda opracowana przez Centrum Badań SCPA, polega na zasadzeniu nasion kukurydzy w obecności i pod nieobecność tych dwóch preparatów, w stężeniach in situ. Po tygodniu, obserwujemy kiełkowanie; po 25 dniach, mierzymy wysokość kiełków i ilość wyprodukowanej świeżej masy.

Wyniki i wnioski:
Preparat INHITONE P1 i AIRHITONE SD nie wykazują toksyczności na kiełkowanie i rozwój nasion kukurydzy, aż do potrójnej zalecanej dawki.

EKOTOKSYCZNOŚĆ W ŚRODOWISKU ZIEMNYM (FAUNA)

Cel badania:
Określenie w warunkach szczególnych, toksyczności preparatu AIRHITONE A4S2 na faunę ziemną (Eisenia fetida).

Metoda:
Norma AFNOR X 31-251 „Jakość gruntu: wpływ substancji zanieczyszczających na dżdżownice.”

Czas trwania:
14 dni.

Wyniki:
W tym okresie żadna śmiertelności dżdżownic nie została zaobserwowana, przy stężeniu 1000 mg/kg substratu.

Dyskusje i wnioski:
Preparat AIRHITONE A4S2 nie okazuje toksyczności dla jakości gruntów wobec fauny.

EKOTOKSYCZNOŚĆ W ŚRODOWISKU ZIEMNYM (FLORA)

Cel badania:
Określenie w warunkach szczególnych, inhibicji (hamowania) przyrostu korzeni jęczmienia przez preparat AIRHITONE A4S2 100%.

Metoda:
Norma doświadczalna X 31-203 „ Określenie wpływów substancji zanieczyszczających na florę ziemną”.

Czas trwania:
5 dni.

Wyniki:
Przy najmocniejszym testowanym stężeniu, nie ma wpływu na rozwój korzeni w porównaniu do próbki wzorcowej = 13,2 mg/kg.
Przy najmniejszym testowanym stężeniu, jest wpływ na rozwój korzeni w porównaniu do próbki wzorcowej = 19,8 mg/kg.
CI50 = 44,8 mg/kg.

Dyskusje i wnioski:
Według tej normy, preparat AIRHITONE A4S2 nie okazuje toksyczności dla jakości gruntów wobec flory.

EKOTOKSYCZNOŚĆ W ŚRODOWISKU WODNYM (FAUNA)

Cel badania:
Określenie w warunkach szczególnych, stężenia preparatu AIRHITONE A4S2, który unieruchamia 50% rozwielitek (planktonowy skorupiak słodkowodny) podanych do badań.

Metoda:
Norma AFNOR T 90-301 „Jakość wód: Określenie inhibicji (hamowania) na mobilność Daphnia magna.”

Czas trwania:
48 godzin.

Wyniki:
CE (I)-24h = 15,8 mg/litr
CE (I)-48h = 11,0 mg/litr

Dyskusje i wnioski:
Według tej normy, preparat AIRHITONE A4S2 nie okazuje toksyczności dla jakości wód wobec rozwielitek.

EKOTOKSYCZNOŚĆ W ŚRODOWISKU WODNYM (FLORA)

Cel badania:
Określenie w warunkach szczególnych, stężenia preparatu AIRHITONE A4S2, który hamuje w 50% rozwój alg w porównaniu do próbek wzorcowych.

Metoda:
Norma AFNOR T 90-360 „Jakość wód: próba inhibicji (hamowania) rozwoju alg słodko wodnych Raphidocelis subcapitata.

Czas trwania:
72 godzin.

Wyniki:
CEb (I)-72h = 18,3 mg/litr (biomasa całkowita)
CEb (I)-72h = 11,0 mg/litr (stopa wzrostu)

Dyskusje i wnioski:
Według tej normy, preparat AIRHITONE A4S2 nie wykazuje toksyczności dla jakości wód wobec alg słodko wodnych.