Ekspertyzy

Neutralizatory nasze są bezpieczne dla ludzi, zwierząt, wodnej i ziemnej fauny i flory. Produkt po neutralizacji ulega całkowicie biodegradacji. Na każdorazowe żądanie możemy przedstawić stosowne zaświadczenia o bezpieczeństwie produktu, szczególnie w warunkach długotrwałej pracy ludzi w pomieszczeniach zamkniętych. Produkty posiadają atesty PZH oraz francuskich Instytutów Medycyny Pracy: INERIS w Vert-Le-Petit i Verneuil-En-Hallatte i LABO-WUEST w Port-Marly. Produkty te poddane były, także, długotrwałym badaniom klinicznym w Instytucie Medycznym w Colmar.

Niniejszym potwierdzamy, że dysponujemy wymienionymi niżej badaniami i testami. Wszystkie zostały wykonane przez upoważnione francuskie laboratoria lub zostały uznane przez Rząd.zapachowych i smakowych. Odkryliśmy, że niektóre aldehydy wchodzą w trwałe reakcje chemiczne z szeroką grupą związków odoroczynnych, jak i innych związków zapachowych nie wywołujących jednoznacznie negatywnych skojarzeń (np. zapach kawy). W wyniku tego otrzymaliśmy nowe narzędzie w walce z uciążliwymi zapachami, a obszary zastosowań są nieograniczone.

 • Zgoda Biura Medycyny Pracy w Colmar na używanie produktu AIRHITONE w zamkniętych pomieszczeniach, w których pracują ludzie- Podatność na rozkład biologiczny
 • Nietoksyczność względem narządu wzroku
 • Nietoksyczność skórna
 • Nietoksyczność względem roślin
 • Ekotoksyczność ziemska (fauna)
 • Ekotoksyczność ziemska (flora)
 • Ekotoksyczność wodna (fauna)
 • Ekotoksyczność wodna (flora)

Ponadto posiadamy wyniki badań skuteczności:

 • Raport Buro Blauw BL93.444.01 (Holandia), wykonany w fabryce dehydratacji pasz zielonych, dokumentuje skuteczność 85%;
 • Process Service Group Millbrook W.T.W, wykonał badania skuteczności w oczyszczalni ścieków. Wyniki badań świadczą o skuteczności 85%;
 • Instytut Przemysłowy, Bejrut, Liban, nr projektu 5218.80.00001/97, wykonał badania skuteczności z odpadami domowymi. Wyniki badań świadczą o skuteczności 95%.