Logo firmy Westrand Polska

Reakcje chemiczne

Opis wybranych reakcji chemicznych z udziałem aktywnych składników preparatów firmy WESTRAND

Amoniak, aminy oraz siarkowodór są spośród licznej grupy odorów najczęściej występującym zanieczyszczeniem zapachowym powietrza.

Składniki aktywne preparatów WESTRAND działają poprzez nukleofiliczne reakcje z azotem i siarką  na węglu d+ grupy C=O aldehydów i ketonów. Ogólnie rzecz biorąc te reakcje nie są ani szybkie ani całkowite w 100% do momentu, gdy składniki neutralizujące pojawią się w wystarczającym nadmiarze, aby popchnąć reakcje w kierunku jej zakończenia. Na kinetykę tych reakcji ma wpływ pH środowiska reakcji i temperatura.
 
Reakcje aldehydu z amoniakiem:

1

Reakcje aldehydu z aminami:
  • aminy I-rzędowe

2

  • aminy II-rzędowe

3

Reakcje aldehydu z merkaptanami: 

4

  • H2S

5

Reakcje ketonów z amoniakiem:

6

Reakcje ketonów z aminami:
  • aminy I-rzędowe

7

(Iminy lub zasada Schiffa)

  • aminy II-rzędowe

 8

Reakcje ketonów z merkaptanami:

 9

  • H2S

10

 

Produkty reakcji tracą własności zapachowe lub ich zapach jest nieznaczny oraz łatwo ulegają biodegradacji. Preparaty posiadają stosowne badania skuteczności oraz są bezpieczne dla ludzi oraz ziemnej i wodnej fauny i flory.