Logo firmy Westrand Polska

Patenty

Szanowni klienci, Partnerzy handlowi i Współpracownicy

Już ponad 20-lat temu WESTRAND INTERNATIONAL S.A.S. wynalazł i z powodzeniem wprowadził na rynek światowy serię specjalnych reagentów chemicznych zdolnych wiązać różnorodne substancje złowonne w wielu branżach przemysłu oraz usług. Stosowane dotychczas reagenty pochodzą z pierwszej serii opatentowanych związków chemicznych opracowanych wspólnie z naszym partnerem naukowym z Grasse we Francji. Reagenty te były oparte na złożonej kombinacji wybranych związków aldehydowych.  Wtedy to był przełom, neutralizatory nie były dotychczas znane, pretendenci nie obronili się, a w przemyśle stosowano substancje maskujące.

Po raz drugi zmieniamy biznes dezodoryzacyjny na Świecie, oferując Państwu przełomowe rozwiązanie  zarówno pod względem skuteczności jak i sposobu użycia.

Dzisiaj wprowadzamy na rynek nowe rozwiązanie, które:

- Znacznie przyśpieszy szybkość reakcji chemicznych, oraz rozszerzy grupę związków, które będą podlegać tym reakcją.
- Obniży ilości zużywanego preparatu, obniżając jednocześnie koszty neutralizacji.
- Zwiększy zadowolenie użytkowników i lokalnych mieszkańców.
 

Nasz nowy sekret podlega ochronie patentowej:

 

Patent n° WO 2010 / 146258 A2 – z dn. 23/12/2010 

Nowe rozwiązanie jest oryginalną kombinacja aldehydu acetylenowego i wybranych ketonów, w pełnej zgodności z wymogami przepisów REACH i pozostałych regulacji UE. Po serii badań bezpieczeństwa i testów aplikacyjnych mamy przyjemność udostępnić nowy preparat już od 30 Stycznia 2013. Wszystkie nasze produkty będą wzmocnione nowym opatentowanym składnikiem. Wartością dodaną opatentowanego związku jest m.in. wyraźny synergizm reakcji z pozostałymi składnikami aktywnymi mieszanin AIRHITONE i INHITONE. Zwiększa to siłę neutralizacyjną dotychczasowych preparatów.
 
Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i zaufanie jakim obdarzyliście państwo nasza firmę i nasze rozwiązania. Zobowiązujemy się dalej dokładać starań w celu polepszania efektywności naszej technologii.
 
Łączę wyrazy szacunku
 
mgr inż. Marek Szatkowski

 podpis