Logo firmy Westrand Polska
kominy_1.jpg

Dezodoryzacja - usuwanie zapachów i odorów

Firma WESTRAND ITERNATIONAL oraz WESTRAND DEPOLLUTION jest dostawcą technologii usuwania uciążliwych zapachów oraz innych substancji toksycznych znajdujących się w gazach odlotowych. Ten cel osiągamy dzięki zastosowaniu nowej technologii tzw. Suchej Dezodoryzacji HITONOWEJ - III generacji. W jej ramach stosowane są nowe bezwodne reagenty chemiczne o wysokiej lotności, wzbogacone kilkoma reagentami chemicznymi opatentowanymi w 2010, 2011, 2012, 2013r. Przy zastosowaniu najnowszych urządzeń dyfuzyjnych typu DDG500, DDG500JET oraz DDG2 gwarantujemy eliminację uciążliwości odorowej w emisji zorganizowanej i nie zorganizowanej do środowiska. Gwarantujemy ochronę dróg oddechowych pracowników oraz poprawę samopoczucia personelu technicznego oraz lokalnych mieszkańców. Dostarczamy dowody a nie obietnice, dysponujemy licznymi badaniami skuteczności, referencjami oraz badaniami bezpieczeństwa toksykologicznego m.in. z DARTSCH SCIENTIFIC z Niemiec. Wypożyczamy instalacje do testów i badań porównawczych z innymi alternatywnymi rozwiązaniami.

 

Wysoką skuteczność uzyskujemy na drodze reakcji chemicznej (głównie reakcje addycji szczególnie istotne przy związkach mało reaktywnych tradycyjnymi metodami utleniania) preparatów ze złowonnymi lub szkodliwymi substancjami, powstają nowe obojętne zapachowo związki chemiczne i znacznie mniej toksyczne niż ich substraty. W przypadku związków opornych, gdy standardowe preparaty nie radzą sobie w sposób satysfakcjonujący pobieramy próbki i opracowujemy indywidualną recepturę dla potrzeb klienta.

 

W przypadku odorów ujętych w zorganizowaną emisję redukcję odorów możemy sprowadzić do poziomu 0-4 ou/m³. W przestrzeniach otwartych niezbędne są testy w celu opracowania optymalnej metodyki działań.

 

Praca systemu dezodoryzacyjnego wykonywana jest automatycznie, często z wykorzystaniem czujników gazowych (NH3, H2S, LZO) i stacji meteorologicznej. Nasze systemy są kompatybilne z oprogramowaniem sterująco-zarządzającym typu SCADA. System pracuje w pełni automatycznie i może być zdalnie sterowany.

 

Różnorodny skład preparatów AIRHITONE, INHITONE oraz FILMHITONE gwarantuje ich dużą skuteczność w różnych zastosowaniach i co najważniejsze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne dzięki minimalnym zużyciu substancji aktywnych. Nasza technologia spełnia wymagania BAT 20, BAT 21 co potwierdzone jest raportem zgodności wydanym przez Instytut Badań Oddziaływań na Środowisko STERNE ENVIRONNMENT z Francji. Dostarczane urządzenia posiadają pozytywną ocenę bezpieczeństwa TUV Rheinland oraz atest Zakładu Innowacji Technicznych INOVA. Poza skutecznością kluczową zaletą naszej technologii jest to, że nie generuje wtórnej emisji w postaci szkodliwych bioaerozoli ani wolnych rodników.